Chú Đại Bi - Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv


Vidéo regardée 442,646 fois depuis le 23/12/2011


Download: http://www.mediafire.com/?ypq6f1ee40av4 CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đạt đậu 18. Đát điệt tha 19. Án! A bà lô hê 20. Lô ca đế 21. Ca ra đế 22. Di hê rị 23. Ma ha bồ đề tát đỏa 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 32. Thất phật ra da 33. Giá ra giá ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 35. Mục đế lệ 36. Y hê di hê 37. Thất na thất na 38. A ra sâm phật ra xá lợi 39. Phạt sa phạt sâm 40. Phật ra xá da 41. Hô lô hô lô ma ra 42. Hô lô hô lô hê rị 43. Ta ra ta ra 44. Tất rị tất rị 45. Tô rô tô rô 46. Bồ đề dạ bồ đề dạ 47. Bồ đà dạ bồ đà dạ 48. Di đế rị dạ 49. Na ra cẩn trì 50. Địa rị sắt ni na 51. Ba dạ ma na 52. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 54. Ta bà ha 55. Ma ha tất đà dạ 56. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ 58. Thất bàn ra dạ 59. Ta bà ha 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khê da 65. Ta bà ha 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ 67. Ta bà ha 68. Giả kiết ra a tất đà dạ 69. Ta bà ha 70. Ba đà ma yết tất đà dạ 71. Ta bà ha 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73. Ta bà ha 74. Ma bà rị thắng yết ra dạ 75. Ta bà ha 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77. Nam mô a rị da 78. Bà lô kiết đế 79. Thước bàn ra dạ 80. Ta bà ha 81. Án! Tất điện đô 82. Mạn đa ra 83. Bạt đà dạ 84. Ta bà ha (*) Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.


Prochains événements

Recherche événements

Vidéos liées

TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁTTỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT
85:32
Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ DuyênTụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên
78:59
Ý nghĩa Thần chú Đại Bi - ĐĐ Thích Trí HuệÝ nghĩa Thần chú Đại Bi - ĐĐ Thích Trí Huệ
79:14
Nhân quả của bốn hạng ngườiNhân quả của bốn hạng người
76:25
Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ DuyênTụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên
176:53
Ba con số không thể xem thườngBa con số không thể xem thường
65:10
Chu Dai Bi Tieng Phan   Co Chu Tri 21 LanChu Dai Bi Tieng Phan Co Chu Tri 21 Lan
24:12
Niệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí ThoátNiệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát
69:56
Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật - ĐĐ. Thích Phước TiếnÝ Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật - ĐĐ. Thích Phước Tiến
107:04
Tụng Kinh Địa Tạng (Thầy Thích Trí Thoát tụng)Tụng Kinh Địa Tạng (Thầy Thích Trí Thoát tụng)
232:11
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ - wWw.PhatAm.comChú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ - wWw.PhatAm.com
71:27
Tụng Công Phu Khuya (Chú Lăng Nghiêm) - Có Phụ ĐềTụng Công Phu Khuya (Chú Lăng Nghiêm) - Có Phụ Đề
54:05
Ý nghĩa Chú Đại BiÝ nghĩa Chú Đại Bi
68:47
Than Chu Dai Bi - Vo Ta Han - trangsuoitu thuc hienThan Chu Dai Bi - Vo Ta Han - trangsuoitu thuc hien
72:52
Niem Nam mo A Di Da Phat  Moi, 2011   Thich Tri ThoatNiem Nam mo A Di Da Phat Moi, 2011 Thich Tri Thoat
63:07
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Thích Từ Thọ tri tungKinh Vu Lan Báo Hiếu - Thích Từ Thọ tri tung
70:26
Niệm Phật kinh hành - Thay Thich Tri Thoat & Thich Tuong Tri (Niem)Niệm Phật kinh hành - Thay Thich Tri Thoat & Thich Tuong Tri (Niem)
68:32
Thần Lực Chú Đại BiThần Lực Chú Đại Bi
22:24
Kinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tungKinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tung
77:32
Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật TừVấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật Từ
70:45
Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến - Hinh tịnh ) - Thầy Thích Huệ DuyênTụng Chú Đại Bi ( 21 biến - Hinh tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên
79:03
Cong Phu Khuya Kinh Thu Lang Nghiem   Thich Tri ThoatCong Phu Khuya Kinh Thu Lang Nghiem Thich Tri Thoat
61:34
Thanh thản, thảnh thơi (TT Thích Chân Quang)Thanh thản, thảnh thơi (TT Thích Chân Quang)
80:40
Phỏng vấn chú tiểu Thích Chân Tâm: Pháp ứng biến duyên - wWw.PhatAm.comPhỏng vấn chú tiểu Thích Chân Tâm: Pháp ứng biến duyên - wWw.PhatAm.com
97:22
Tụng Kinh Phổ Môn (Âm) - Thích Trí ThoátTụng Kinh Phổ Môn (Âm) - Thích Trí Thoát
67:35


A propos - Contact - Vie privéeCopyright © 2010 - 2012 - Agenda étudiants - Agenda Journées Portes Ouvertes - Salons étudiants