Chú Đại Bi - Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv


Vidéo regardée 455,407 fois depuis le 23/12/2011


Download: http://www.mediafire.com/?ypq6f1ee40av4 CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đạt đậu 18. Đát điệt tha 19. Án! A bà lô hê 20. Lô ca đế 21. Ca ra đế 22. Di hê rị 23. Ma ha bồ đề tát đỏa 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 32. Thất phật ra da 33. Giá ra giá ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 35. Mục đế lệ 36. Y hê di hê 37. Thất na thất na 38. A ra sâm phật ra xá lợi 39. Phạt sa phạt sâm 40. Phật ra xá da 41. Hô lô hô lô ma ra 42. Hô lô hô lô hê rị 43. Ta ra ta ra 44. Tất rị tất rị 45. Tô rô tô rô 46. Bồ đề dạ bồ đề dạ 47. Bồ đà dạ bồ đà dạ 48. Di đế rị dạ 49. Na ra cẩn trì 50. Địa rị sắt ni na 51. Ba dạ ma na 52. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 54. Ta bà ha 55. Ma ha tất đà dạ 56. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ 58. Thất bàn ra dạ 59. Ta bà ha 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khê da 65. Ta bà ha 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ 67. Ta bà ha 68. Giả kiết ra a tất đà dạ 69. Ta bà ha 70. Ba đà ma yết tất đà dạ 71. Ta bà ha 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73. Ta bà ha 74. Ma bà rị thắng yết ra dạ 75. Ta bà ha 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77. Nam mô a rị da 78. Bà lô kiết đế 79. Thước bàn ra dạ 80. Ta bà ha 81. Án! Tất điện đô 82. Mạn đa ra 83. Bạt đà dạ 84. Ta bà ha (*) Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.


Prochains événements

Recherche événements

Vidéos liées

TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁTTỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT
85:32
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
85:59
Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ DuyênTụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên
78:59
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí HuệChú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
71:28
Vui Buồn - Đại Đức Thích Thiên Xuân - Sydney Úc Châu 2012Vui Buồn - Đại Đức Thích Thiên Xuân - Sydney Úc Châu 2012
95:39
CHÚ ĐẠI BI NHẬT TỤNG (7 BIẾN)CHÚ ĐẠI BI NHẬT TỤNG (7 BIẾN)
30:51
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - DieuPhapAm.NetKinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - DieuPhapAm.Net
121:30
Chú Đại Bi - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng GiảiChú Đại Bi - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải
362:10
Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ DuyênTụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên
176:53
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 32 - Nghệ Sĩ Hồng Tơ.wmvPhật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 32 - Nghệ Sĩ Hồng Tơ.wmv
77:14
Niệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí ThoátNiệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát
69:56
Ba con số không thể xem thườngBa con số không thể xem thường
65:10
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Nguyễn ĐứcPhật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Nguyễn Đức
62:28
Nam Mô A Di Đà Phật (2011)Nam Mô A Di Đà Phật (2011)
63:07
Chú Đại Bi-Dành cho Quý Phật Tử VietnamChú Đại Bi-Dành cho Quý Phật Tử Vietnam
08:18
Ý nghĩa Thần chú Đại Bi - ĐĐ Thích Trí HuệÝ nghĩa Thần chú Đại Bi - ĐĐ Thích Trí Huệ
79:14
Nhạc Nhạc "Chú Đại Bi" (Có Chữ, Tiếng Phạn) (HD) (Trì 21 Lần) (Rất Hay)
58:41
Nhạc Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Nam Mô A Di Đà Phật
61:38
GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ .SỰ THẬT 100%GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ .SỰ THẬT 100%
09:39
Thế Giới Không Như Mình Thấy - Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng (Rất Ý Nghĩa)Thế Giới Không Như Mình Thấy - Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng (Rất Ý Nghĩa)
93:00
Kinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tungKinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tung
77:32
Thần Lực Chú Đại BiThần Lực Chú Đại Bi
22:24
Cong Phu Khuya Kinh Thu Lang Nghiem   Thich Tri ThoatCong Phu Khuya Kinh Thu Lang Nghiem Thich Tri Thoat
61:34
Làm Thế Nào Để Vượt Qua Tai NạnLàm Thế Nào Để Vượt Qua Tai Nạn
58:11
Ý nghĩa Chú Đại BiÝ nghĩa Chú Đại Bi
68:47


A propos - Contact - Vie privéeCopyright © 2010 - 2012 - Agenda étudiants - Agenda Journées Portes Ouvertes - Salons étudiants